In de buurt

Buurthelden
Doelgroep: buurtkinderen en hun ouders2014-10-29 14.15.25
Locatie: wijk- en ontmoetingscentra

Het programma Buurthelden bestaat uit wekelijks terugkerende, naschoolse activiteiten. De activiteiten vinden plaats in buurthuizen en zijn gericht op alle buurtbewoners, zodat iedereen zich betrokken voelt bij het schoonhouden van de buurt. We gaan met elkaar de buurt in om zwerfvuil te prikken, daarna een welverdiend bekertje limo en wat lekkers! Ook knutselen kinderen met gerecyclede materialen.

 

Samen Schoon is Samenleven
Doelgroep: mensen met een verstandelijke beperking en buurtbewoners
Locatie: in de nabije omgeving van een zorginstelling

Samen Schoon is Samenleven is de participatiemaatschappij in een notendop. Verstandelijk beperkte cliënten  van een dagcentrum, lokale organisaties en buurtbewoners maken elke week samen de buurt schoon. Dat bevordert de integratie van de cliënten in de buurt. Aan het eind van het traject zijn de verschillende deelnemende groepen in staat de prikactie zelfstandig voort te zetten.

 

Schoon park = Blij park
Doelgroep: omwonenden van jong tot oud
Locatie: parken

Schoon park = Blij park is een wekelijks terugkomende activiteit in verschillende parken. Recycle Valley gaat met actieve omwonenden aan de slag en ondersteunen hen niet alleen bij het schoonmaken, maar ook bij het werven van meer vrijwilligers voor hun team. Tijdens de acties is er ook ruimte voor educatie. Iedereen is van harte uitgenodigd om met ons mee te komen prikken! hieronder vindt u de locaties, tijden en dagen, allen in Amsterdam.

Deze activiteit loopt van april tot aan de zomer!

 Locatie:  Dag:  Tijd:
 Rembrandtpark  zaterdag  10:30 – 12.00
 Vrije Geer (oud sloten)  zondag  10.30 – 11.30
 Sloterpark (Hotel Buiten)  zondag  10.30 – 11.30

Groepsfoto Rembrandtpark(1)

Geef een reactie