home page

Zwerfafvaleducatie & bewustwording

Er is veel overlast van zwerfvuil in de steden, maar ook in de natuur. Afval bevat echter grondstoffen van hoge kwaliteit. Er zijn talloze opties om het afval opnieuw te gebruiken.

Recycle Valley verzamelt zoveel mogelijk kennis over innovatieve manieren om met afval om te gaan. Met die kennis trekken we het land in om formele en informele educatie te verzorgen op het gebied van afval en recyclen. Dat doen we op scholen, in parken, op het strand en bij talloze evenementen.

Arnout Schaap werkte jarenlang als vuilnisman en deed zo veel kennis en ervaring op over zwerfafval: waar het vandaan komt, wat de gevolgen zijn en vooral ook het belang van het opruimen ervan. Dankzij zijn bevlogenheid over het onderwerp werd hij benaderd om zijn kennis te delen met jongeren in Amsterdam. Sindsdien zet Arnout diverse educatieve projecten op, binnen en buiten Amsterdam, om mensen bewust te maken en zwerfafval in Nederland terug te dringen.

Voor scholen

Hoe zien de programma’s van Recycle Valley eruit?
Recycle Valley heeft verschillende programma’s ontwikkeld voor het basisonderwijs en het middelbaar onderwijs. De programma’s kunnen ook op maat aangeboden worden.


Afvaloverlast te lijf!

Doelgroep: basisscholieren groep 6 t/m 8.

Dit lesprogramma valt onder de aanpak van hotspotlocaties. Hotspotlocaties zijn plekken waar veel afvaloverlast voorkomt. Denk aan grofvuil aangeboden op de verkeerde locatie, bijgeplaatste vuilniszakken naast de ondergrondse afvalcontainer en ander bijgeplaatst afval. Tijdens dit lesprogramma leren de leerlingen meer over de basis van het weggooien van afval.
Lees Meer

 

Schoonmaakhelden

Doelgroep: basisscholieren groep 1 t/m 8.

We geven kinderen inzicht in de gevolgen van zwerfafval. Daarnaast gaan we met groepjes kinderen naar buiten om zwerfvuil op te ruimen. Tijdens het opruimen illustreert één van onze educatief medewerkers met concrete voorbeelden de gevolgen van zwerfafval. Lees meer

 

Plastic Heroes

Doelgroep: basisscholieren groep 1 t/m 8.

Plastic Heroes geeft kinderen inzicht in de gevolgen van plastic en het belang van recycling. Naast de leerzame en activerende les in de klas door één van onze educatief medewerkers wordt de leerling zelf ook geactiveerd om plastic te gaan inzamelen. Er wordt gevraagd of de leerlingen thuis plastic willen inzamelen om na een week te kijken hoeveel kilo plastic de klas in totaal  heeft verzameld. Lees meer

 

trash trackers

Trash Trackers 

Doelgroep: middelbare scholieren (alle niveaus), MBO- en HBO-studenten.

Smerige snoeproutes, klagende buren en overwerkte wijkverzorgers. Iedereen heeft een mening over zwerfafval rond middelbare scholen. Maar hoe denken de leerlingen daar zelf over? Met dit interactieve lesprogramma maken we leerlingen bewust van de effecten van zwerfafval, gaan we de discussie aan over wie nu eigenlijk verantwoordelijk is en bespreken we mogelijke oplossingen. Daarnaast besteden we aandacht aan onderwerpen als recyclen en gescheiden inzameling. Lees meer

 


Een Recycle Valley programma bij jou op school!

Enthousiast geworden over onze educatieve programma’s over afval en recycling? Zo zorg je ervoor de Recycle Valley ook bij jou op school langs komt!

  • Kies een programma of benader ons over een programma op maat.
  • Neem contact met ons op via info@recyclevalley.nl 
  • Wij zoeken contact met de desbetreffende gemeente om het project gefinancierd te krijgen.
  • Als de financiering rond is, kunnen we het programma in overleg inplannen.
  • Educatief medewerkers van Recycle Valley komen naar de school om het programma te verzorgen.
Kan er ook een programma op maat worden gemaakt?
In overleg kan er worden gekeken of onze programma’s kunnen worden aangepast aan de doelgroep en de wensen die passen bij jouw school. Zo kunnen we bijvoorbeeld:
  • ondersteuning bieden bij het gescheiden inzamelen van afval op school.
  • ondersteuning bieden bij het organiseren van een projectweek over afval en recycling.
  • een excursie of extra verdiepingsles aanbieden.
  • in samenspraak een programma ontwikkelen voor technasium, MBO of HBO studenten.

Neem contact op met een van onze projectmanagers om de mogelijkheden te onderzoeken. Mail naar info@recyclevalley.nl

Voor gemeenten

Bent u op zoek naar een zinvolle besteding van Nedvang-gelden in uw gemeente?

Recycle Valley biedt solide educatieve programma’s voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs waarmee u zichtbaar aandacht kunt besteden aan zwerfafval in uw gemeente. De programma’s zijn langdurig, meetbaar en gericht op gedragsverandering.

Daarnaast is het mogelijk om vijf minuten van de basisles te reserveren voor thema’s die belangrijk zijn voor de gemeente zoals bijplaatsing, rattenoverlast of aandacht voor de mileustraat.

Onze educatief medewerkers zijn ervaren, jong en enthousiast en beschikken allen over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Daarnaast organiseert Recycle Valley bewustwordingsacties in parken, op het strand en bij grote evenementen.

Neem contact op met een van onze projectmanagers, dan maken we met plezier een offerte op maat.

Recycle Valley heeft reeds samengewerkt met gemeentes in het hele land:

Evenementen

Party Prikkers

Party Prikkers zijn jonge, enthousiaste mensen die tijdens uw evenement (zwerf)afval opruimen. We betrekken hierbij op een vrolijke manier het publiek. Met ludieke acties zorgen wij ervoor dat de bezoekers van uw evenement bewuster met hun afval om gaan. Met de hulp van aanwezige buurtkinderen en andere spontane vrijwilligers is het opruimen een koud kunstje. Lees meer

Beach Busters

Deze zomer staan de Beach Busters op verschillende stranden in Nederland. We verzorgen een bewustwordingscampagne om zwerfafval op het strand tegen te gaan. We spreken de badgasten op een positieve manier aan, gehuld in vrolijke pakken. De Beach Busters delen papieren afvalzakjes uit waar de badgasten hun afval in kunnen verzamelen. Daarnaast leggen de Beach Busters uit waar badgasten de afvalzakjes zelf kunnen halen en waar de zakjes weggegooid kunnen worden aan het einde van de dag. We komen in actie op mooie stranddagen wanneer de temperatuur tenminste 20 graden is, op doordeweekse dagen en/of weekenddagen. Lees meer

12 Summits

De 12 Summits is een project waarbij we samen met natuurliefhebbers het hoogste punt van elke provincie beklimmen. Gewapend met prikstokken maken we de wandelroutes schoon, samen naar de top! We doen vier keer per jaar een actie, meedoen? Het overzicht en meer informatie vindt je hier of op op www.12summits.nl.

Contact

Email
info@recyclevalley.nl

Telefoon
06-22377340

Adres
Adriaan van Oordthof 2
1064 RW Amsterdam