Voor scholen

Hoe zien de programma’s van Recycle Valley eruit?
Recycle Valley heeft verschillende programma’s ontwikkeld voor het basisonderwijs en het middelbaar onderwijs. De programma’s kunnen ook op maat aangeboden worden.


Afvaloverlast te lijf!

Doelgroep: basisscholieren groep 6 t/m 8.

Dit lesprogramma valt onder de aanpak van hotspotlocaties. Hotspotlocaties zijn plekken waar veel afvaloverlast voorkomt. Denk aan grofvuil aangeboden op de verkeerde locatie, bijgeplaatste vuilniszakken naast de ondergrondse afvalcontainer en ander bijgeplaatst afval. Tijdens dit lesprogramma leren de leerlingen meer over de basis van het weggooien van afval.
Lees Meer

 

Schoonmaakhelden

Doelgroep: basisscholieren groep 1 t/m 8.

We geven kinderen inzicht in de gevolgen van zwerfafval. Daarnaast gaan we met groepjes kinderen naar buiten om zwerfvuil op te ruimen. Tijdens het opruimen illustreert één van onze educatief medewerkers met concrete voorbeelden de gevolgen van zwerfafval. Lees meer

 

Plastic Heroes

Doelgroep: basisscholieren groep 1 t/m 8.

Plastic Heroes geeft kinderen inzicht in de gevolgen van plastic en het belang van recycling. Naast de leerzame en activerende les in de klas door één van onze educatief medewerkers wordt de leerling zelf ook geactiveerd om plastic te gaan inzamelen. Er wordt gevraagd of de leerlingen thuis plastic willen inzamelen om na een week te kijken hoeveel kilo plastic de klas in totaal  heeft verzameld. Lees meer

 

trash trackers

Trash Trackers 

Doelgroep: middelbare scholieren (alle niveaus), MBO- en HBO-studenten.

Smerige snoeproutes, klagende buren en overwerkte wijkverzorgers. Iedereen heeft een mening over zwerfafval rond middelbare scholen. Maar hoe denken de leerlingen daar zelf over? Met dit interactieve lesprogramma maken we leerlingen bewust van de effecten van zwerfafval, gaan we de discussie aan over wie nu eigenlijk verantwoordelijk is en bespreken we mogelijke oplossingen. Daarnaast besteden we aandacht aan onderwerpen als recyclen en gescheiden inzameling. Lees meer

 


Een Recycle Valley programma bij jou op school!

Enthousiast geworden over onze educatieve programma’s over afval en recycling? Zo zorg je ervoor de Recycle Valley ook bij jou op school langs komt!

  • Kies een programma of benader ons over een programma op maat.
  • Neem contact met ons op via info@recyclevalley.nl 
  • Wij zoeken contact met de desbetreffende gemeente om het project gefinancierd te krijgen.
  • Als de financiering rond is, kunnen we het programma in overleg inplannen.
  • Educatief medewerkers van Recycle Valley komen naar de school om het programma te verzorgen.
Kan er ook een programma op maat worden gemaakt?
In overleg kan er worden gekeken of onze programma’s kunnen worden aangepast aan de doelgroep en de wensen die passen bij jouw school. Zo kunnen we bijvoorbeeld:
  • ondersteuning bieden bij het gescheiden inzamelen van afval op school.
  • ondersteuning bieden bij het organiseren van een projectweek over afval en recycling.
  • een excursie of extra verdiepingsles aanbieden.
  • in samenspraak een programma ontwikkelen voor technasium, MBO of HBO studenten.

Neem contact op met een van onze projectmanagers om de mogelijkheden te onderzoeken. Mail naar info@recyclevalley.nl