Onze basisschool programma’s

Recycle Valley heeft verschillende basisschool programma’s ontwikkeld. De programma’s kunnen ook op maat aangeboden worden. 

 

Schoonmaakhelden

Doelgroep: basisscholieren groep 1 t/m 8.

We geven kinderen inzicht in de gevolgen van zwerfafval. Daarnaast gaan we met groepjes kinderen naar buiten om zwerfvuil op te ruimen. Tijdens het opruimen illustreert één van onze educatief medewerkers met concrete voorbeelden de gevolgen van zwerfafval. Lees meer

Ben je een basisschool in Amsterdam Geuzenveld-Slotermeer? Dan kan je dit lesprogramma nu gratis ontvangen in het kader van Zero Mica. Op het Plein ’40-’45 in Amsterdam ligt erg veel zwerfafval en daar willen we wat met de buurt aan doen! Nadat jullie klas dit lesprogramma heeft gevolgd, kunnen jullie als klas meestrijden voor de Schoonste Klas wedstrijd door acties te ondernemen om de buurt schoner te maken! Voor inspiratie voor acties en nog meer lessen, verwijzen we jullie door naar onze samenwerkingspartner Stars Are Circular

Plastic Heroes

Doelgroep: basisscholieren groep 1 t/m 8.

Plastic Heroes geeft kinderen inzicht in de gevolgen van plastic en het belang van recycling. Naast de leerzame en activerende les in de klas door één van onze educatief medewerkers wordt de leerling zelf ook geactiveerd om plastic te gaan inzamelen. Er wordt gevraagd of de leerlingen thuis plastic willen inzamelen om na een week te kijken hoeveel kilo plastic de klas in totaal  heeft verzameld. Lees meer

 

 

Afvaloverlast te lijf!

Doelgroep: basisscholieren groep 6 t/m 8.

Dit lesprogramma valt onder de aanpak van hotspotlocaties. Hotspotlocaties zijn plekken waar veel afvaloverlast voorkomt. Denk aan grofvuil aangeboden op de verkeerde locatie, bijgeplaatste vuilniszakken naast de ondergrondse afvalcontainer en ander bijgeplaatst afval. Tijdens dit lesprogramma leren de leerlingen meer over de basis van het weggooien van afval.
Lees Meer

 

De economie draait door!

Doelgroep: basisscholieren groep 3 t/m 8.

Tijdens onze lessen leren de leerlingen op spelenderwijs over de circulaire economie. Voor kinderen is dit een onbekend begrip, niet zo vreemd ook want voor veel volwassenen is dit begrip ook nog nieuw. De nadruk ligt niet op het begrip zelf, maar op onze omgang met afval in een circulaire economie volgens de verschillende ‘R strategieën. Lees meer

Groen Groeiers

Doelgroep: basisscholieren groep 4 t/m 6

Tijdens deze les leren de leerlingen wat er wel en niet in de GFT bak mag, soms is het namelijk nog wel eens verwarrend wat er precies verstaan wordt onder GFT afval. Ook vertellen wij de leerlingen wat er vervolgens gemaakt wordt van GFT. Lees meer