Visie

Het is een kleine moeite om afval in de prullenbak te gooien. Toch gebeurt het nog niet altijd, en kom je zelfs in mooie natuurgebieden de troep van je voorganger tegen. Wij geloven dat dat niet zo hoeft te zijn. Maar Nederland kan alleen schoon worden als iedereen zelf zijn verantwoordelijkheid neemt. Met onze projecten dragen we bij aan een landelijke beweging die laat zien dat zomaar afval lozen niet oké is. Rommel past best in je zak tot aan de prullenbak!

Zo lang zwerfvuil op straat blijft liggen, trekt het ratten en ander ongedierte aan. En in de natuur hoort zulk afval al helemaal niet thuis. Sommige types plastic gaan rondzwerven en komen in kleine stukjes in het grondwater terecht. Dit grondwater stroomt via beekje en rivieren naar zee. Zo raakt de zee steeds voller met microplastics, ook wel de plastic soep genoemd.

Eet je zelf wel eens een visje? Grote kans dat er microscopisch kleine stukjes plastic in zitten. Wist je dat plastic zo in het bloed van mensen terecht komt? Zwerfvuil bevat bovendien vaak gifstoffen die bij de afbraak vrij komen. Soms eten dieren de resten, en gaan ze er aan dood. Soms niet, dan schaden ze de planten.

In grote steden is er nog een groot probleem: de riolering raakt verstopt. Het veranderende klimaat, waarbij we te maken hebben met steeds kortere, heftige regenval vormt een intense belasting voor het rioleringsstelsel en zorgt een verstopte put voor grote problemen.

turtle vis