Trash Trackers

trash trackers

Doelgroep: middelbare scholieren (alle niveaus), MBO- en HBO-studenten.

Smerige snoeproutes, klagende buren en overwerkte wijkverzorgers. Iedereen heeft een mening over zwerfafval rond middelbare scholen. Maar hoe denken de leerlingen daar zelf over? Met dit interactieve lesprogramma maken we leerlingen bewust van de effecten van zwerfafval, gaan we de discussie aan over wie nu eigenlijk verantwoordelijk is en bespreken we mogelijke oplossingen. Daarnaast besteden we aandacht aan onderwerpen als recyclen en gescheiden inzameling.

 

 

Waarom meedoen aan Trash Trackers?

Trash Trackers is een zwerfafvalprogramma op maat. Afhankelijk van het schoolniveau en de beschikbare uren worden er afspraken gemaakt. Door middel van een onderzoek naar afval rondom de school en één of meerdere lessen met verschillende activerende werkvormen worden de jongeren bewust van de afvalproblematiek, maar ook van de vele mogelijkheden om afval opnieuw te gebruiken

• Alle leerlingen, ieder met een eigen drive, worden samen verantwoordelijk voor de openbare ruimte!
• Wij werken met onze eigen educatief medewerkers.
• Geen extra werkdruk of organisatie voor de school of gemeente.
• Buurtprofessionals helpen mee in de lessen.
• Bewoners en winkeliers worden actief betrokken en zien de resultaten van de prikacties.

Opzet
• Een educatieve praktijkles waarbij leerlingen afval prikken en scheiden en in gesprek gaan met buurtbewoners.
• Een theorieles met interactieve werkvormen.
• Een basis- en een verdiepingsmodule (van elk twee lessen).
• Verschillende extra lesopties, o.a.: les met wedstrijdconcept over gescheiden inzameling en recycling thuis.

Voorbeelden van projecten

Waterafvalrace met Technasium

Afval scheiden op het Wellant College

Leerling Calvijn College: ‘Zonder AEB geen wolken in Amsterdam’

Studenten Mediacollege doen verslag van zwerfafvalproblematiek

Duur
• Afhankelijk van het gekozen programma twee tot vijf lesuren per klas.

Doelgroep
• Leerlingen van VMBO praktijk tot Gymnasium en Technasium en studenten van MBO tot HBO

Kosten
• Vanaf 10 euro per scholier per keer (Nedvang subsidie mogelijk!).

Neem contact op met een van onze projectmanagers voor meer informatie: info@recyclevalley.nl