Voor gemeenten

Bent u op zoek naar een zinvolle besteding van Nedvang-gelden in uw gemeente?

Recycle Valley biedt solide educatieve programma’s voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs waarmee u zichtbaar aandacht kunt besteden aan zwerfafval in uw gemeente. De programma’s zijn langdurig, meetbaar en gericht op gedragsverandering.

Daarnaast is het mogelijk om vijf minuten van de basisles te reserveren voor thema’s die belangrijk zijn voor de gemeente zoals bijplaatsing, rattenoverlast of aandacht voor de mileustraat.

Onze educatief medewerkers zijn ervaren, jong en enthousiast en beschikken allen over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Daarnaast organiseert Recycle Valley bewustwordingsacties in parken, op het strand en bij grote evenementen.

Neem contact op met een van onze projectmanagers, dan maken we met plezier een offerte op maat.

Recycle Valley heeft reeds samengewerkt met gemeentes in het hele land: