Afvaloverlast te lijf

Doelgroep: basisscholieren groep 6 t/m 8.

Dit lesprogramma valt onder de aanpak van hotspotlocaties, dit zijn plekken waar veel afvaloverlast voorkomt. Denk aan grofvuil aangeboden op de verkeerde locatie, bijgeplaatste vuilniszakken naast de ondergrondse afvalcontainer en ander bijgeplaatst afval.
Tijdens dit lesprogramma leren de leerlingen meer over de basis van het weggooien van afval. Waar gooi je bijvoorbeeld grofvuil weg? Wat doe je als een ondergrondse vuilcontainer vol zit? Wat zijn de gevolgen van bijgeplaatste vuilniszakken naast de afvalcontainer? Hoe ontstaat zwerfafval? Onder andere dit soort vragen komen aanbod tijdens dit lesprogramma.

Opbouw

Het programma bestaat uit een drietal lessen:

De eerste les is een klassikale interactieve les, waarbij de leerlingen ook aan de slag gaan met een opdracht. De leerlingen krijgen aan het einde van de les een vragenlijst mee naar huis. Deze vullen ze in met hun ouders.

De tweede les is een praktijkles, waarbij de leerlingen de buurt opruimen tijdens een prikactie.

De derde les worden medewerkers van de handhaving, inzameling en de veegdienst uitgenodigd met hun wagens. De leerlingen mogen deze medewerkers interviewen en vervolgens zien ze een korte demonstratie van de wagens. Deze les wordt afgesloten met een korte prikactie in de buurt.

Waarom meedoen aan Afvaloverlast te lijf!

  • Kinderen worden zich bewust van hoe afval moet worden aangeboden.
  • Kinderen maken kennis met verschillende beroepen (handhaver, afvalinzamelaar etc.)
  • Kennis wordt herhaald tijdens de lessen, dus het leereffect is groot.
  • De impact wordt vergroot door de ouders te betrekken.
  • Tijdens het prikken hanteren we kleine groepjes, zodat iedereen actief mee kan doen en er één op één contact is met de educatief medewerker.
  • Kinderen die schoonmaken inspireren de buurtbewoners.
  • Scholen dragen uit naar een buurt dat ze een schone omgeving belangrijk vinden.
  • Geen extra werkdruk of organisatie voor de gemeente of de school. Wij zorgen voor alles!

Doelgroep:
• Basisschoolleerlingen van groep 6 t/m 8.

Duur:
• Het programma duurt ongeveer negen weken per klas, één keer per drie weken

Kosten:
• Vanaf € 10,- per kind per keer (dit programma valt onder de hotspotaanpak bij gemeenten)

Neem contact op met een van onze projectmanagers voor meer informatie: info@recyclevalley.nl