De economie draait door!

Wij hebben ons lesaanbod uitgebreid met een Circulair Economie lesprogramma: De economie draait door!
Dit programma bevat lessenseries voor zowel het basis- als voortgezet onderwijs. Door middel van interactieve opdrachten leren de leerlingen op een verantwoorden en circulaire wijze om te gaan met afval.

Kijk voor meer informatie bij de basis– en middelbare school schoolprogramma’s.