Hoe zien de programma’s van Recycle Valley eruit?

Recycle Valley heeft verschillende programma’s ontwikkeld voor het basisonderwijs en het middelbaar onderwijs. De programma’s kunnen ook op maat aangeboden worden.

Schoonmaakhelden

Doelgroep: basisscholieren groep 1 t/m 8.

We geven kinderen inzicht in de gevolgen van zwerfafval. Daarnaast gaan we met groepjes kinderen naar buiten om zwerfvuil op te ruimen. Tijdens het opruimen illustreert één van onze educatief medewerkers met concrete voorbeelden de gevolgen van zwerfafval. Lees meer

Plastic Heroes

Doelgroep: basisscholieren groep 1 t/m 8.

Plastic Heroes geeft kinderen inzicht in de gevolgen van plastic en het belang van recycling. Naast de leerzame en activerende les in de klas door één van onze educatief medewerkers wordt de leerling zelf ook geactiveerd om plastic te gaan inzamelen. Er wordt gevraagd of de leerlingen thuis plastic willen inzamelen om na een week te kijken hoeveel kilo plastic de klas in totaal  heeft verzameld. Lees meer

trash trackers

Trash Trackers 

Doelgroep: middelbare scholieren (alle niveaus)

Door middel van een onderzoek naar afval rondom de school en een les met verschillende activerende werkvormen worden de jongeren bewust van de afvalproblematiek, maar ook van de vele mogelijkheden om afval opnieuw te gebruiken. Er is een basis- en een verdiepingsmodule die beide uit twee lesuren bestaan. Lees meer